За нас

Ние сме фирма за ремонт и сервизна поддръжка на асансьори на територията на град Стара Загора. Извършваме ремонти, абонаментна сервизна поддръжка, обновявания на асансьорни уредби на български и чуждестранни производители.

"Стоянов Трейд“ ЕООД е регистрирана от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на адрес гр. Стара Загора, ул. „Захари Княжески“ № 21, ЕИК 201822004 и Удостоверение № СT153 /30.06.2015 г.

За осигуряване на бърза и качествена услуга фирмата разполага с 24 часова дежурна линия за приемане на сигнали, оборудвани сервизни автомобили и две работилници за стационарна сервизна работа.

Абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби

Основно изискване на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е асансьорните уредби да бъдат на абонаментна сервизна поддръжка, тъй като са поднадзорни съоръжения.

Абонаментната сервизна поддръжка трябва да бъде осъществена от лицензирана фирма (чл.7 ал.1,2,3 от НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори), която има разрешително за дейност. В противен случай, при злополука отговорност носи собственикът или ползвателят на асансъорната уредбата.

Абонаментна сервизна поддръжка на асансьорни уредби се осъществява след задължително сключване на договор с клиента и включва следните дейности:

  • Задължителни поне три посещения в месеца на обекта (може и повече, в зависимост от статута на сградата – обществено-обслужваща или жилищна).
  • Функционални проверки, техническо обслужване и настройки, които са необходими да се поддържа уредбата в техническа изправност.
  • Допълнително посещение при спрял асансьор.
  • Дежурства в почивни дни.
  • 24-часово аварийно обслужване за освобождаване на заседнали в асансьора пътници.

Месечният абонамент включва:

1. Задължителни поне 3 посещения в месеца на обекта/ може и повече, в зависимост от статута на сградата- обществено-обслужваща или жилищна/
2. Технически надзор,профилактични прегледи и настройки,които са необходими да се поддържа уредбата в техническа изправност.
3. Допълнително посещение при спрял асансьор/с дежурства в почивните дни/
4. 24 часово аварийно обслужване за освобождаване за заседнали в асансьора пътници.
5. Контрол и регулиране на контактипредпазен праг,предпазна летва и разхлабено въже.
6. Почистване машинно помещение и покрива на кабината.
7. Регулиране на спирачки.
8. Регулиране на плъзгачи на кабина и противотежести.
9. Регулиране на крайни спиркови датчици.
10. Регулиране на магнити ,магнитни датчици и точно спиране.
11. Регулиране на фотозавеса и фотоклетка.
12. Регулиране на буферно устройство/диктатор/ на вратите
13. Регулиране на контактите на вратите.
14. Регулиране на контакти заключалки.
15. Центровка на магнитни датчици.
16. Центровка на флагове за магнитни датчици.
17. Смазване релсов път на кабината и противотежести.

Извършване на малки, средни и капитални ремонти на асансьорни уредби

Извършват се ремонти на различни модели асансьорни уредби от български и чужди производители.

Облекчено събиране на такси чрез посещение на място

Събиране на сумите за абонамент, ремонт, както и издаване на фактури се извършва като представител на фирмата посещава на място обслужвания обект.